valg

Stortings- og sametingsvalget 2021

Denne høsten er det stortings – og sametingsvalg i Norge. Du kan forhåndsstemme ved hos utenriksstasjonene i Kina fra torsdag 1.juli til og med fredag 3. september.

Når og hvor kan du stemme?
Du kan forhåndsstemme ved å møte opp ved ambassaden i Beijing, generalkonsulatet i Shanghai eller generalkonsulatet i Guangzhou fra torsdag 1.juli til og med fredag 3. september. 

Hvem har stemmerett?
Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Husk legitimasjon:
Valgkort blir ikke brukt ved forhåndsstemmegivning i utlandet, men du må ta med legitimasjon når du skal stemme. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Slik stemmer du: 

  1. Legitimer deg for diplomat/konsul ved ambassaden/generalkonsulatet. 
  2. Ta den stemmeseddelen du vil bruke.
  3. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen.
  4. Brett stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut - da kan ingen se hva du stemmer.
  5. Få et stempel på utsiden av stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.
  6. Legg den stemplede stemmeseddelen i brun valgkonvolutt, som limes igjen.
  7. Legg den brune konvolutten i hvit omslagskonvolutt, som limes igjen og punktene fylles ut med signaturer.

Siden du stemmer utenfor egen kommune når du er i utlandet, får du en stemmeseddel med navnene på de registrerte politiske partiene. Du må krysse av for hvilket parti du vil stemme på. Stemmeseddelen er uten navn på partienes kandidater. Du kan derfor ikke gjøre endringer på disse stemmesedlene.

Er ikke partiet eller gruppen du ønsker å stemme på oppført på stemmeseddelen, kan du skrive navnet på dette partiet/gruppen på stemmeseddelen. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra ditt valgdistrikt, og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer. Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.

Har du ikke mulighet til å oppsøke en utenriksstasjon, kan du også brevstemme.
For mer informasjon, se www.valg.no

Sametingsvalget
Ved sametingsvalg må du være innført i Sametingets valgmanntall for å kunne stemme. Du kan søke om å bli innført på sametinget.no. Søknaden må være fremme hos Sametinget dagen etter valgdagen kl. 17.

valg 2