Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Restriksjoner på innreise til Kina

Kinesisk UD varsler innføring av nye midlertidige restriksjoner på innreise til Kina fra og med 28. mars 2020.

Se her for nærmere informasjon.