Ledig stilling ved den norske ambassaden i Beijing (energimedarbeider)

Ambassaden i Beijing er en av Norges største utenriksstasjoner med over 50 ansatte, og dekker hele spekteret av oppgaver i utenrikstjenesten. Stillingen dekker et spennende arbeidsfelt som favner både sikkerhets- og utenrikspolitikk, makroøkonomi og næringspolitikk knyttet til Kinas energipolitikk og det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Kina på energiområdet.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for analyse, rapportering og oppfølging i bilaterale og internasjonale energispørsmål
 • Lede stasjonens arbeid med å utvikle det energipolitiske samarbeidet med Kina, herunder relevante bilaterale dialoger
 •        Bistå norsk forvaltning og relevante norske forskningsinstitusjoner med å utvikle forståelse og ivareta norske interesser i forhold til Kinas framvekst på det energipolitiske området
 •        Samarbeide nært med stasjonens øvrige medarbeidere
 •       Det gjøres oppmerksom på at stasjonssjef kan endre stillingens innhold ved behov

Kvalifikasjoner

 •        Må ha høyere utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 •        Bør ha god forståelse av energipolitiske spørsmål
 •        Må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 •        Ønskelig med språklig eller annen Kina- kompetanse

Personlige egenskaper

 •          Gode kontaktskapende evner og erfaring med tverrkulturell kommunikasjon
 •          Stor grad av mellommenneskelig forståelse og en fleksibel innstilling til stasjonens allsidige oppgaver
 •          Gode samarbeidsevner
 •          Evne til å fremme et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 •          Kunne jobbe strukturert, målbevisst og effektivt
 •          Stor arbeidskapasitet og god vurderingsevne, også under press
 •          Høy grad av personlig integritet
 •          Gode analytiske evner

Vi tilbyr

 •          Mulighet for å oppleve Kinas og Asias dynamiske politiske og økonomiske utvikling på nært hold
 •          Selvstendig og tverrfaglig jobb i nært samarbeid med ambassadens diplomater og øvrige stab
 •          Godt arbeidsmiljø og stimulerende fagmiljø
 •          En moderne storby med rikt kulturliv, fritids- og sportsaktiviteter
 •          Konkurransedyktig lønn på lokale vilkår

Søknad vedlagt oppdatert CV sendes F-Vacant-Position-Beijing@mfa.no

Søknadsfrist: 28. juni 2018

Faglige spørsmål til stillingen rettes til Ministerråd Mattis Raustøl, +86 186 1286 1630 

Administrative spørsmål rettes til ambassaderåd Hildegunn Almås +86 186 1106 9744