Mascots of Beijing 2022 Winter Olympics - Photo:Norwegian Embassy in Beijing
Mascots of Beijing 2022 Winter Olympics Norwegian Embassy in Beijing

OL i Beijing 4. – 22. februar & Paralympics 4. – 13. mars

Norske borgere som har billetter til OL eller skal overvære lekene i Beijing og omegn, og har spørsmål vedrørende konsulær bistand, kan kontakte ambassaden i Beijing på telefon: +86 10 85319600.