a

Stortings- og sametingsvalget 2021

Du kan forhåndsstemme ved Generalkonsulatet i Shanghai fra torsdag 1.juli til og med fredag 3. september.

| Shanghai

Valgdirektoratets film om forhåndsstemming fra utlandet er tilgjengelig her.

Hvem har stemmerett?

Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Husk legitimasjon

Du må vise legitimasjon når du skal stemme. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Legitimasjonen må minst inneholde navn, fødselsdato og bilde. 

Når og hvor kan du stemme?

Du kan forhåndsstemme ved Generalkonsulatet i Shanghai fra torsdag 1.juli til og med fredag 3. september. 

Slik stemmer du ved Generalkonsulatet i Shanghai:

  1. Legitimer deg for Konsul ved Generalkonsulatet
  2. Ta den stemmeseddelen du vil bruke.
  3. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen.
  4. Brett stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut - da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmeseddelen.
  5. Få et stempel fra Generalkonsulatet på utsiden av stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.
  6. Legg den stemplede stemmeseddelen i valgurnen.

Siden du stemmer utenfor egen kommune når du er i utlandet, får du en stemmeseddel med navnene på de registrerte politiske partiene. Du må krysse av for hvilket parti du vil stemme på. Stemmeseddelen er uten navn på partienes kandidater. Du kan derfor ikke gjøre endringer på disse stemmesedlene.

Er ikke partiet eller gruppen du ønsker å stemme på oppført på stemmeseddelen, kan du skrive navnet på dette partiet/gruppen på stemmeseddelen. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra ditt valgdistrikt, og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer.

Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.