Informasjon til nordmenn

| Shanghai

Kjære nordmenn i Shanghai,

Covid-situasjonen og de ulike restriksjonene i Kina preger oss alle, og begrenser oss i vårt dagligliv.

Vi på generalkonsulatet i Shanghai følger utviklingen nøye. Det samme gjør ambassaden i Beijing og generalkonsulatet i Guangzhou.

Situasjonen er krevende for mange, og både dagligliv og arbeidsliv preges av lokale nedstengninger og andre tiltak. Reiserestriksjonene gjør det fremdeles utfordrende å reise hjem til Norge, og komme tilbake til Kina.

Vi oppfordrer norske borgere til å følge de råd og tiltak som er innført av sentrale og lokale myndigheter i Kina.

For å være forberedt på en situasjon hvor man kan bli innestengt i eget hjem i forbindelse med nedstengninger, vil vi anbefale alle å ha et lite lager av mat, vann, medisiner og andre nødvendighetsartikler hjemme.

Det har også forekommet mindre demonstrasjoner i flere byer i Kina i det siste, inkludert i Shanghai. Norske borgere oppfordres til å utvise forsiktighet, ta nødvendige forholdsregler og generelt holde seg unna store folkemengder, samt følge råd fra lokale myndigheter.

Vi anbefaler også at nordmenn i Kina registrerer seg på reiseregistrering.no , slik at vi kan nå dere med viktig informasjon dersom det blir nødvendig.

Generalkonsulatet i Shanghai er åpent som normalt, og vi kan nås på e-post: cg.shanghai@mfa.no.

 

For generell reiseinformasjon for Kina: 

Kina - reiseinformasjon - regjeringen.no 

 

Full oversikt over kontaktdetaljer finnes her:

Om ambassaden - Norway in China

Consulate General in Shanghai - Norway in China

Consulate General in Guangzhou - Norway in China

  

Med beste hilsen

Lise Nordgaard

Generalkonsul