Globalskolen – hele verdens norske nettskole!

| Shanghai

Norsk,samfunnsfag og KRLE
Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Tilbudet er tilpasset familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk grunnskole.

15 leksjoner á 90 minutter
Undervisningen skjer via Internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter
per innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer (30 leksjoner hvert skoleår).

Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for
kompletterende undervisning. 

Norsk som andrespråk
Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som andrespråk.

Mer informasjon og søknadskjema finner du på Globalskolens hjemmeside.

Utvidet søknadsfrist

Søknadsfristen høstsemesteret 2022 er utvidet til 8. september.