Det norske generalkonsulatet i Shanghai søker etter lokalt ansatt visummedarbeider

Generalkonsulatet i Shanghai kan tilby en spennende stilling som lokalt ansatt medarbeider ved visumavdelingen. Stillingen utlyses med ett års varighet med mulighet for forlengelse.

Generalkonsulatet har 17 ansatte, fem norske og tolv kinesiske medarbeidere. Stasjonen er samlokalisert med Innovasjon Norge og Sjømatrådet. GK holder til i moderne lokaler i Bund Center som er sentralt lokalisert i Shanghai. Generalkonsulatets embetsdistrikt omfatter Shanghai by samt provinsene Jiangsu, Zhejiang, Jiangxi og Anhui. 

 

Visumarbeidet utgjør en betydelig del av generalkonsulatets virksomhet. Det er innenfor dette feltet stillingens hovedtyngde vil ligge, herunder saksbehandling av visumsøknader. Stillingsinnehaver vil arbeide tett med utsendt norsk medarbeider og tre kinesiske lokalt ansatte. Visumseksjonen styrkes dessuten i høysesong med vikarer.


Arbeids- og ansvarsområder

 • Saksbehandle visumsøknader og forberede oppholdssaker
 • Foreta intervjuer av søkere i visum- og oppholdssaker
 • Verifisere dokumenter og skrive verifiseringsrapporter
 • Besvare publikumshenvendelser
 • Utstede visum
 • Tett dialog og faglig bistand til våre visumfasiliteringssentre

Stasjonssjefen kan endre stillingens innhold ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Må være nordisk borger
 • Må ha skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og på norsk eller et annet skandinavisk språk
 • Bør ha høyere utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Erfaring fra lignende arbeid ved utenriksstasjon vektlegges
 • Erfaring fra regionen vil være en fordel
 • Kunnskap i kinesisk språk er en fordel

Personlige egenskaper

 • Må være nøyaktig, effektiv, med stor arbeidskapasitet
 • Strukturert, med evne til å arbeide selvstendig
 • Må ha gode evner til å samarbeide tett og godt med andre og å fungere i flerkulturelle team, samt å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Må være positiv, fleksibel og tilpasningsdyktig

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsbetingelser er i henhold til Utenriksdepartementets lønnssystem for lokalt ansatte
 • En hyggelig arbeidsplass med et godt og dynamisk arbeidsmiljø
 • Relevante oppgaver innen utlendingsfeltet; nødvendig opplæring vil bli gitt
 • Innsikt i arbeidsoppgavene ved en norsk utenriksstasjon
 • Generalkonsulatet vil bistå med oppholds- og arbeidstillatelse samt andre praktiske forberedelser. Vær oppmerksom på at reise til tjenestestedet må dekkes av den ansatte selv
 • Opphold i et spennende land
 • Et rikt kulturtilbud i en av verdens vakreste byer

Søknaden kan sendes pr. epost til cg.shanghai@mfa.no  innen 30. januar 2023 med emnetittel “Visummedarbeider - utlendingsfeltet ”.

Søkere bør legge ved en søknad (maks én side) sammen med en detaljert CV samt tre referanser. Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til ovennevnte e-postadresse.

For mer informasjon om generalkonsulatet, vennligst besøk vår webside: Consulate General in Shanghai - Norway in China