Prosjektleder næringsfremme ved generalkonsulatet i Guangzhou

Generalkonsulatet i Guangzhou søker en lokalt tilsatt prosjektleder som ønsker å bidra til å fremme norske næringslivsinteresser i Sør-Kina.

Generalkonsulatet i Guangzhou ble opprettet i 2008 som ledd i regjeringens Kina-satsing. Et sentralt mål for generalkonsulatet er å fremme norsk verdiskaping og omdømme og rapportere om det moderne Kinas betydning for Norge. Guangzhou ligger to timer fra Hong Kong og er hovedstaden i Guangdong, Kinas rikeste og mest folkerike provins.

Prosjektlederen inngår i et nyetablert team som arbeider med fremme av norske næringslivsinteresser. Teamet består i dag av fire lokale medarbeidere og er ledet av nestleder ved stasjonen. Prosjektlederen vil få en sentral rolle i teamet, med store utviklingsmuligheter.


Ansvars- og arbeidsområder

 • Inngå i generalkonsulatets team for næringsfremme
 • Ledelse av prosjekter, arrangementer og aktiviteter i forbindelse med fremme av norske næringslivsinteresser
 • Kontakt med norsk næringsliv og relevante aktører for næringsfremme i Kina, inklusive ambassaden i Beijing, generalkonsulatet i Shanghai, Innovasjon Norge og Sjømatrådet
 • Kontakt med kinesisk næringsliv og samarbeidspartnere
 • Andre oppgaver innen generalkonsulatets ansvarsområde
 • Stillingens innhold vil i noen grad kunne formes av kandidatens kompetanse
 • Det gjøres oppmerksom på at stasjonssjef kan endre arbeidsoppgaver ved behov 

Kvalifikasjoner

 • Må ha relevant høyere utdanning
 • Må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Kunnskaper innen mandarin og/eller kantonesisk er en fordel
 • Må ha interesse for og kunnskap om norsk nærings- og samfunnsliv
 • Bør ha god kjennskap til kinesisk næringsliv og kinesiske forhold
 • Fordel med erfaring fra arbeid med høy grad av servicenivå og profesjonell innstilling

Personlige egenskaper  

 • Samhandling: samarbeidsegenskaper, kontaktskapende evner, lagspiller, evne til konflikthåndtering
 • Robusthet: tåle press, arbeidskapasitet, stressmestring
 • Handlekraft: initiativ, selvstendighet, beslutningsdyktig, operativ
 • Bør ha god formidlingsevne og evne til nettverksbygging
 • Empati og gode kommunikasjonsevner
 • Serviceinnstilt og profesjonell adferd

Konsulatet kan tilby gunstige, lokale (kinesiske) vilkår. Lønn og betingelser etter kvalifikasjoner og iht. avtale. Vi holder til i moderne lokaler sentralt i Guangzhou og har totalt 15 ansatte.

Søknadsfrist: 31. august 2017

Søknad sendes sammen med CV og relevante vedlegg per e-post til cg.guangzhou@mfa.no.

For spørsmål om stillingen, kontakt generalkonsul Espen Rikter-Svendsen (espen.rikter-svendsen@mfa.no) eller konsul/nestleder Tom Jørgen Martinussen (tom.jorgen.martinussen@mfa.no), telefon +4723953100 eller +8620 3811 3188.

Mer om vår virksomhet finner du på våre nettsider https://www.norway.no/en/china/norway-china/consulate-general-in-guangzhou/.

Generalkonsulatet er opptatt av mangfold, bl.a. med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra å bli ført opp på søkerlisten.