Informasjon til nordmenn

Kjære nordmenn i Kina,

 

Covid-situasjonen og de ulike restriksjonene i Kina preger oss alle, og setter sterke begrensninger på hva vi kan gjøre.

 

Vi på ambassaden følger utviklingen nøye. Det samme gjør generalkonsulatene i Shanghai og i Guangzhou.

 

Situasjonen er krevende for mange av dere, og både dagligliv og arbeidsliv preges av lokale nedstengninger og andre tiltak. Reiserestriksjonene gjør det fremdeles utfordrende å reise hjem til Norge, og komme tilbake til Kina.

 

Vi oppfordrer norske borgere til å følge de råd og tiltak som er innført av sentrale og lokale myndigheter i Kina. Det er i vår alles interesse å bidra til å hindre videre smittespredning.

 

For å være forberedt på en situasjon hvor man kan bli innestengt i eget hjem i forbindelse med nedstengninger, vil vi anbefale alle å ha et lite lager av mat, medisiner og andre nødvendighetsartikler hjemme.

 

Det har også forekommet mindre demonstrasjoner i flere byer i Kina i det siste, inkludert i Shanghai og Beijing. Norske borgere oppfordres til å utvise forsiktighet, ta nødvendige forholdsregler og generelt holde seg unna store folkemengder, samt følge råd fra lokale myndigheter.

 

Vi anbefaler også at nordmenn i Kina registrerer seg på reiseregistrering.no , slik at vi kan nå dere med viktig informasjon dersom det blir nødvendig.

 

For generell reiseinformasjon for Kina:

 

Kina - reiseinformasjon - regjeringen.no

 

Ambassaden i Beijing er åpen og i full drift. Å bistå norske borgere er alltid vår prioritet. Dere når oss enklest på e-post: consular.beijing@mfa.no

 

Full oversikt over kontaktdetaljer finnes her:

 

Om ambassaden - Norway in China

 

Consulate General in Shanghai - Norway in China

 

Consulate General in Guangzhou - Norway in China

 

 

Med beste hilsen

Signe Brudeset

Ambassadør