Globalskolen - Photo:Globalskolen
Globalskolen

norsk grunnskoleundervisning på nett

Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Søknadsfristen for høstsemesteret er 30. august, og for vårsemesteret må skolen ha søknaden seinest 30. januar.

Undervisningen skjer via Internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter 
per innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer (30 leksjoner hvert skoleår).

Tilbudet er tilpasset familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk grunnskole.

Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for 
kompletterende undervisning. Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som 
andrespråk. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Globalskolens hjemside,
https://globalskolen.no/