Ledig vikariat i team for kultur, presse og informasjon

Ved den norske ambassaden i Beijing er det ledig et års vikariat i team for kultur, presse og informasjon for snarlig tiltredelse. I tjenesten inngår at ha ansvar for presse- og kommunikasjonsarbeidet på ambassaden og faglig ansvar for å fremme norsk kultur i Kina. Teamet består av tre faste stillinger med bistand fra en studentpraktikant. Vi søker etter en engasjert, fleksibel kultur- og samfunnsinteressert person.

Oppgaver

- Informasjon- og profileringsarbeid rettet mot kinesiske målgrupper innenfor hele ambassadens arbeidsfelt
- Eget fagansvar på kulturfeltet, herunder tilskuddsforvaltning og fremme av norsk kultur i Kina
- Planlegging og gjennomføring av kulturarrangementer
- Budsjettstyring av kultur- og informasjonsmidler
- Besvare henvendelser fra publikum og pressen

Krav til kompetanse

- Relevant høyere utdannelse
- Minimum 3 års relevant arbeidserfaring
- Må kunne kommunisere flytende på norsk og engelsk
- Bør kunne kommunisere på kinesisk
- Godt kontaktnett i kinesisk media og kulturliv er en fordel

Lønn etter avtale. 

Om du fyller kompetansekravene og har lyst på en utadrettet og spennende stilling i et hektisk, men meget godt arbeidsmiljø, bør du vurdere å søke. Søknadsbrev vedlagt CV sendes pr e-post til:

F-Vacant-Position-Beijing@mfa.no innen fristen fredag 30. juni 2017.

Spørsmål til stillingen kan rettes til Carolina Harrysson på telefon (+86 10) 8531 9600