Stortingsvalg 2021: stemme fra utlandet

13. september er det Stortingsvalg. Det er mulig å stemme fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen fra 1. juli. I Canada kan du stemme ved ambassaden i Ottawa og ved de honorære konsulatene.

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet, kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Svalbard og Jan Mayen er omfattet av de samme reglene som utenriksstemmegivning.

Hvor kan jeg stemme?

Du kan forhåndsstemme på ambassaden i Ottawa og de ti honorære konsulatene i Canada.

Velgere i utlandet som ikke kan oppsøke en stemmemottaker, kan selv sende stemmen sin til hjemkommunen i Norge i et brev, såkalt brevstemmegivning.

Når er fristen for å stemme?

Siste dag for å forhåndsstemme fra utlandet er 3. september, mens den på Svalbard og Jan Mayen er 10. september.

Velgeren er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl. 17 dagen etter valgdagen 13. september for å telle med i oppgjøret. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon.