Ny praktikant

Praktikantplass ved ambassaden i Ottawa

Den norske ambassaden i Ottawa tilbyr praktikantopphold for én student våren 2020 med varighet f.o.m. 3. februar t.o.m. 31. juli. Søknadsfristen er søndag 15. september 2019.

Har du lyst til å oppleve norsk utenrikstjeneste fra innsiden? Canada er en viktig partner for Norge og vi har et tett samarbeid innen bl.a. sikkerhetspolitikk, energi og nordområdene. Geografisk, ressursmessig og samfunnsmessig står vi overfor mange av de samme mulighetene og utfordringene. Samtidig er Canada som G7-land og nærmeste nabo til USA en unik lyttepost for å følge dagsaktuelle internasjonale spørsmål. Det er mange grunner til at nettopp Canada er et spennende land å være praktikant i.

Arbeidsoppgaver

Ambassaden har ti ansatte, hvorav tre er utsendt fra Utenriksdepartementet. Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten, og oppholdet vil gi innblikk i det daglige arbeidet ved en norsk utenriksstasjon. Siden ambassaden er relativt liten, vil praktikanten inkluderes i en rekke ulike aktiviteter. Som praktikant vil du blant annet jobbe med ambassadens utadrettede kommunikasjon, delta på møter og foredrag, utarbeide rapporter til norske myndigheter, bidra til å planlegge og tilrettelegge for arrangementer, samt bistå med administrative oppgaver.

Kvalifikasjoner

Ambassaden ønsker praktikanter med svært god formidlingsevne på norsk og engelsk. Franskkunnskaper er ikke et krav, men vil telle positivt. Det er en forutsetning at praktikanten er norsk statsborger og medlem i folketrygden, samt at vedkommende ikke har vært praktikant ved en norsk utenriksstasjon tidligere. Det kreves videre at søkeren er student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i løpet av praksisperioden. En kandidat som har fullført et studieløp, kan også bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å fortsette med studier etter praktikantoppholdet. Se for øvrig UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen her. 

 Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Praktikantoppholdet har en varighet på seks måneder. Vårsemesteret løper fra 1. februar til 31. juli, og høstsemesteret fra 1. august til 31. januar.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med oppholdet, samt reise til og fra Ottawa. Praktikanter som ikke mottar støtte fra Statens Lånekasse, vil motta et månedlig stipend som et bidrag til bo- og levekostnader. I dag er stipendet på NOK 9200.
  • Nåværende praktikant leier rom i et bofellesskap med de danske praktikantene. Månedsleien er per dags dato 620 kanadiske dollar inkludert fellesutgifter. Praktikanten har selv ansvaret for å undersøke muligheten for støtte fra Statens Lånekasse, og må i god tid i forkant av oppholdet søke NAV Utland (Folketrygden) om rett til utvidet stønad til helsetjenester. Tegning av eventuelle supplerende private forsikringer (f.eks. reiseforsikring) gjøres av praktikanten selv. Praktikanten må selv søke om visum, inkludert politiattest(er), til Canada før avreise. Dette kan innebære reise til Stockholm for biometrisk registrering av fingeravtrykk.
  • Ved ankomst må praktikanten undertegne en avtale om praksisopphold som inneholder en taushetserklæring.

Søknad på norsk, CV og karakterutskrift fra høyere utdanning sendes til ambassaden via e-post: emb.ottawa@mfa.no. Merk søknaden «Praktikant Ottawa våren 2020 – Navn». Vi ber om at søknad sammen med vedlegg sendes som én samlet pdf med minst mulig filstørrelse. Ambassaden ønsker ikke kopier av referanser, attester o.l. vedlagt søknaden. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for en skriftlig oppgave og Skype-intervju. Ambassaden tar sikte på å sluttføre prosessen i løpet av oktober 2019.

Spørsmål om praktikantordningen kan rettes til ministerråd Erik Furu (Erik.Furu@mfa.no / tel: +1 613 238 6571) eller nåværende praktikant Ellinor Maurstad (Ellinor.Maurstad@mfa.no).