Skip to main content
Norway in Canada Royal Norwegian Embassy in Ottawa

Life certificates 2020

Every year NAV sends life certificates to recipients of retirement pension and disability benefit living abroad. Due to the Corona situation NAV will not send life certificates in 2020.

This will not effect the payments of pensions and disabitity benefits.   

More information: https://www.nav.no/en/home/benefits-and-services/life-certificates-2020

 

--- 

NAV sender hvert år ut leveattester til pensjonsmottakere og uføretrygdede som bor utenfor Norge. På grunn av koronasituasjonen vil NAV ikke sende ut leveattester i 2020.

Dette vil ikke få betydning for utbetalinger av pensjon og uføretrygd.

Mer informasjon: https://www.nav.no/no/person/pensjon/alderspensjon/nyheter/leveattester-2020