Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Informasjon om codid- 19 bilde - Photo:NTB
NTB

Korona og norske utenlandsstudenter

Hva er UDs anbefaling til studenter og utvekslingsstudenter som studerer i utlandet? Skal jeg reise hjem?

UDs råd om å vurdere hjemreise går først og fremst til de som er på reise, altså som ikke har noe bosted eller fast tilhold i utlandet. I mange tilfeller vil gradsstudenter som oppholder seg i utlandet over flere år være å regne som bosatte, men utvekslingsstudenter er ofte på kortere opphold og regnes som reisende. Dette er likevel ikke et absolutt skille eller anbefaling. Situasjonen i land er svært ulik og den enkelte må derfor vurdere både lokale forhold, egen situasjon og hjemreisemuligheter. Alle som kommer hjem nå må i karantene, i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer.

Mer informasjon finner du på regjeringen.no.