Informasjon om codid- 19 bilde - Photo:NTB
NTB

Korona og norske utenlandsstudenter

Hva er UDs anbefaling til studenter og utvekslingsstudenter som studerer i utlandet? Skal jeg reise hjem?

UDs råd om å vurdere hjemreise går først og fremst til de som er på reise, altså som ikke har noe bosted eller fast tilhold i utlandet. I mange tilfeller vil gradsstudenter som oppholder seg i utlandet over flere år være å regne som bosatte, men utvekslingsstudenter er ofte på kortere opphold og regnes som reisende. Dette er likevel ikke et absolutt skille eller anbefaling. Situasjonen i land er svært ulik og den enkelte må derfor vurdere både lokale forhold, egen situasjon og hjemreisemuligheter. Alle som kommer hjem nå må i karantene, i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer.

Mer informasjon finner du på regjeringen.no. 

Har du spørsmål knyttet til studentvisum i Canada og covid-19? Les mer om dette her: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19.html

Er du student i Canada og lurer på om du kan søke støtte fra Canadian Emergency Response Benefit (CERB) program? Les om dette her: https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-application.html