Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Velgere som bor eller oppholder seg i Canada kan forhåndsstemme på den norske ambassaden i Ottawa eller de honorære konsulatene fra 3. juli 2023.

Det er også mulig å brevstemme. Mer inforsjon om det finnes her: Brevstemme - Valgdirektoratet 

Siste dag for å forhåndsstemme i utlandet er 1. september, men du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl. 17 dagen etter valgdagen 11. september. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Velgere bosatt i utlandet mottar ikke valgkort, men husk legitimasjon.

Ta kontakt med ambassaden eller nærmeste honorære konsulat for å avtale en time for å stemme. 

--- 

Voters who live or are staying in Canada can vote in advance at the Norwegian embassy in Ottawa or the honorary consulates from 3 July 2023.

You can also vote via post. More information can be found here: Postal voting - Valgdirektoratet 

The deadline for voting in advance in a foreign country is 1 September, but you are yourself responsible for voting early enough so that your vote arrives at the correct municipality at the latest 17.00 on the day after election day 11 September. Remember to vote early enough so that your vote arrives in time by regular post.

Voters resident in foreign countries do not receive polling cards - but
remember to bring your ID.

Reach out to the Embassy or nearest honorary consulate to schedule an appointment to vote.