Informasjon om Covid-19-virus (koronaviruset)

Koronaviruset er påvist i Canada, og norske reisende bør holde seg oppdatert om hvordan viruset utvikler seg.

Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Mer informasjon om koronaviruset i Canada finnes på Coronavirus disease; outbreak update. 

For offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning ved reiser til utlandet vises det til Folkehelseinstituttets nettsider.  

Informasjon om reiseråd og koronavirus fra Utenriksdepartementet finnes her.

Ambassaden anbefaler alle reisende å registrere seg på reiseregistrering.no. Reiseregistrering.no er et tilbud til reisende om å registrere kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på SMS eller e-post.

 

----

Cases of the coronavirus have been confirmed in Canada, and Norwegian travelers are encouraged to stay informed on current developments.

Please follow advice, guidance and instructions from local authorities. More information about the coronavirus in Canada can be found on Coronavirus disease; outbreak update.

For official travel related health guidance, see the website of the Norwegian Institute of Public Health.

Information about travel and the coronavirus from the Norwegian Ministry of Foreign Affairs can be found here (in Norwegian only).

The Embassy encourages all Norwegian travelers to register at reiseregistrering.no. Reiseregistrering.no is an offer to travelers to register contact information with the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. In the event of a serious incident, the Ministry of Foreign Affairs has the opportunity to send you information via SMS or e-mail.