Pass

Har du planer om å søke om nytt pass?

Thales, leverandøren av norske pass, melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet.

Thales, leverandøren av norske pass, melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Råvaremangelen skyldes pandemien og krigen i Europa. Situasjonen rammer Norge og flere andre europeiske land. Vi ber derfor søkere som allerede er i besittelse av et annet lands pass, og som ikke umiddelbart har behov for norsk pass, om å vente med sin søknad til høsten 2022.

Regjeringens pressemelding kan leses her: 

Hasteinnkaller produsenten av norske pass - regjeringen.no