Dual citizenship

Norsk flagg

From 1 January 2020, it will be allowed to have one or more citizenships in addition to a Norwegian citizenship. The rules will change both for those who already are Norwegian citizens, and for those who are applying for Norwegian citizenship.

For more information please see: https://www.udi.no/en/important-messages/news-regarding-dual-citizenship/

If you are planning to apply for Norwegian citizenship, UDI recommends that you wait until 3 February 2020. On that date new application forms will be available. For more information please see: https://www.udi.no/en/important-messages/you-should-wait-to-apply-for-citizenship-until-3-february/

Please note that the rules regarding retention of Norwegian citizenship at the age of 22 will not change. 

---- 

Fra og med 1. januar 2020, vil det bli tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Dette betyr at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. For utenlandske statsborgere vil det samme gjelde dersom de fyller vilkårene for norsk statsborgerskap. Det vil også bli mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det norske etter de gamle reglene.

Hvis du planlegger å søke om norsk statsborgerskap, anbefaler UDI at du venter til 3. februar 2020. Da vil det komme nye søknadsskjemaer på UDIs nettsider. Mer informasjon finnes her: https://www.udi.no/viktige-meldinger/du-bor-vente-med-a-soke-om-statsborgerskap-til-3.-februar/

For øvrig er det  Utlendingsdirektoratet (UDI) som fagmyndighet på statsborgerskap i Norge, og som kan svare på regelverksspørsmål knyttet til statsborgerskap. Kontaktinformasjon til UDI finnes her.

UDI har publisert en nyhetsartikkel om dobbelt statsborgerskap etter Stortingets vedtak: https://www.udi.no/viktige-meldinger/nytt-om-dobbelt-statsborgerskap/