Norsk flagg

Dobbelt statsborgerskap

From 1 January 2020, it will be allowed to have one or more citizenships in addition to a Norwegian citizenship. The rules will change both for those who already are Norwegian citizens, and for those who are applying for Norwegian citizenship.

You can submit a simple notification of citizenship if you have previously been a Norwegian citizen, and lost your Norwegian citizenship because you became a citizen of another country or did not give up your previous citizenship. For more information please see: https://www.udi.no/en/want-to-apply/citizenship/notification-of-citizenship-for-those-who-have-previously-been-norwegian-citizens/?c=can 

Please note that you must pick the Consulate General in New York in the application form as the application will be forwarded there. 

The application cannot be handed in at the Honorary Consulates, but must be submitted in person at the Embassy in Ottawa. 

For more information please see: https://www.udi.no/en/important-messages/news-regarding-dual-citizenship/

Please note that the rules regarding retention of Norwegian citizenship at the age of 22 will not change. 

---- 

Fra og med 1. januar 2020, vil det bli tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Fra mandag 3. februar 2020 kan du registrere søknader om bibehold, gjenerverv og fedremelding i SpN (UDIs søknadsportal på nett). Det er inntil videre ikke mulig å reservere time for å levere søknad og underlagsdokumenter ved norske utenriksstasjoner. Det vil åpnes opp for dette så snart den tekniske løsningen tillater det. 

Du kan levere en enkel melding om statsborgerskap hvis du tidligere har vært norsk, og mistet norsk statsborgerskap fordi du ble borger av et annet land eller ikke ga fra deg tidligere statsborgerskap. For mer informasjon se: https://www.udi.no/skal-soke/statsborgerskap/melde-statsborgerskap-for-de-som-tidligere-har-vart-norsk-statsborger/?c=can 

Dette betyr at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. For utenlandske statsborgere vil det samme gjelde dersom de fyller vilkårene for norsk statsborgerskap. Det vil også bli mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det norske etter de gamle reglene.

For øvrig er det  Utlendingsdirektoratet (UDI) som fagmyndighet på statsborgerskap i Norge, og som kan svare på regelverksspørsmål knyttet til statsborgerskap. Kontaktinformasjon til UDI finnes her.

UDI har publisert en nyhetsartikkel om dobbelt statsborgerskap etter Stortingets vedtak: https://www.udi.no/viktige-meldinger/nytt-om-dobbelt-statsborgerskap/