In the future, Norway will allow dual citizenship

Norsk flagg

On 6 December 2018, the Norwegian parliament decided that in the future it will be allowed to have other citizenship in addition to a Norwegian citizenship.

It will take at least one year until the new rules are introduced. The Norwegian government has said that the new rules will most likely be introduced on 1 January 2020. As soon as we have any news, we will publish information on our website about the new rules and from which date they will be introduced.

The rules will change both for those who already are Norwegian citizens, and for those who are applying for Norwegian citizenship. The rules regarding retention of Norwegian citizenship at the age of 22 will not change. 

For more information please see the website The Norwegian Directorate of Immigration who is the authority responsible for citizenship. 

---- 

Stortinget vedtok den 6. desember 2018 at alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere skal kunne ha dobbelt statsborgerskap.

Dette betyr at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. For utenlandske statsborgere vil det samme gjelde dersom de fyller vilkårene for norsk statsborgerskap. Det vil også bli mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det norske etter de gamle reglene. Det vil ta minst ett år før de nye reglene begynner å gjelde.  I mellomtiden gjelde de gamle reglene om dobbelt statsborgerskap.

For øvrig er det  Utlendingsdirektoratet (UDI) som fagmyndighet på statsborgerskap i Norge, og som kan svare på regelverksspørsmål knyttet til statsborgerskap. Kontaktinformasjon til UDI finnes her. UDI har publisert en nyhetsartikkel om dobbelt statsborgerskap etter Stortingets vedtak (her).