Regjeringen har i dag fattet en rekke nye tiltak for å hindre koronaspredning

Alle som har vært utenfor Norden, skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om en har symptomer eller ikke.

Reisende fra land utenfor Norden, som ikke er bosatt i Norge, vil bli anmodet om å returnere.  Alternativt må disse i karantene. Reisende med symptomer vil bli isolert.

Dette betyr videre at alle som oppholder seg i Norge nå, og som har vært i land utenfor Norden de siste 14 dagene, skal i karantene. 

Anbefalingen har tilbakevirkende kraft, og gjelder alle ankomster fra torsdag 27. februar.

De siste oppdaterte rådene finnes her: https://helsenorge.no/koronavirus

De nye reiserådene for å unngå smitte finnes her: https://helsenorge.no/koronavirus/reise