Endringer på passområdet

Fra 1. juni må alle søknader om pass fremmes ved ambassaden i Ottawa. English text below.

Endringer på passområdet

Fagstasjoner med passmyndighet har frem til nå kunnet delegere oppgaver på passfeltet til honorære representanter etter egen beslutning. I oktober 2020 trådte nye bestemmelser i pass- og ID-forskriften i kraft. Disse har blant annet som formål å styrke ID-forvaltningen i Norge. Utenriksdepartementet må som som følge av dette innskrenke omfanget av oppgaver som kan delegeres til honorære utenriksstasjoner. Dette betyr at alle passøkere, uansett alder, nå må søke om pass ved ambassaden i Ottawa. Det er ikke lenger mulig å søke om orginært pass ved honorære konsulater. 

Det er fremdeles mulig å søke om nødpass ved de honorære konsulatene. 

 

English: 

Change in passport process 

In 2020, changes were made in the Act and regulation governing the issuance of Norwegian passports. An overall goal, is to strengthen the ID control. Consequently, as of June 1st 2021 honorary representatives may no longer receive applications for ordinary Norwegian passports for children.

Honorary representatives will still be able to receive applications for emergency passports as before.