Praktikantplass ved ambassaden i Ottawa

Om ingen praktikantutlysninger vises tas det for øyeblikket ikke imot søknader.

Ordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Praktikantoppholdet har en varighet på seks måneder med oppstart 1. august for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Praktikantene vil delta i ambassadens daglige virke og utføre varierte arbeidsoppgaver.

 

Praktikantplass for høsten 2018 vil bli utlyst i løpet av våren 2018, og utlysningen vil da bli å finne på denne siden.

 

Informasjon om studentpraktikantordningen og oversikt over utlyste stillinger finnes på Utenriksdepartementets sider.