Praktikantplass ved ambassaden i Ottawa

13928197229_99ae15dc04_b.jpg
Bilde: Ottawa Tourism

Om ingen praktikantutlysninger vises tas det for tiden ikke imot søknader.

Ordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten.

Praktikantoppholdet har en varighet på seks måneder, med oppstart 1.august for høstsemesteret og 1.februar for vårsemesteret. Praktikantene vil delta i ambassadens daglige virke og utføre varierte arbeidsoppgaver.

Praktikantplass for våren 2018 vil bli utlyst i september 2017, og utlysningen vil da bli å finne på denne siden.

Informasjon om studentpraktikantordningen og oversikt over utlyste stillinger finnes på Utenriksdepartementets sider.