Photo: Mostphotos/Chad McDermott
Photo: Mostphotos/Chad McDermott

Travel advisory to Norway

The Norwegian government today enacted a variety of new measures to prevent transmission of the coronavirus.

De nye reiserådene for å unngå smitte finnes her:
https://helsenorge.no/koronavirus/reise

Her står det blant annet at:

Alle som har vært utenfor Norden, skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om en har symptomer eller ikke.

Reisende fra land utenfor Norden, som ikke er bosatt i Norge, vil bli anmodet om å returnere. Alternativt må disse i karantene. Reisende med symptomer vil bli isolert.

Dette betyr videre at alle som oppholder seg i Norge nå, og som har vært i land utenfor Norden de siste 14 dagene, skal i karantene.

Anbefalingen har tilbakevirkende kraft, og gjelder alle ankomster fra torsdag 27. februar.

_____________________________________________________________________________________

 

The new travel advice for avoiding infection can be found here: 
https://helsenorge.no/koronavirus/reise

It includes the following:

All who have been outside the Nordic countries are to stay in their homes for 14 days after arriving home to Norway, regardless of whether they have symptoms.

Travellers from countries outside the Nordic region who are not residents of Norway will be asked to return. The alternative for these travellers is quarantine. Travellers with symptoms will be isolated.

This means that everyone presently staying in Norway and who has been in a country outside the Nordic region in the past 14 days is to be quarantined.

This policy has retroactive effect and applies to all arrivals since Thursday 27 February.