Od 1. augusta 2019. Ambasada više neće primati zahtjeve za Schengen vizu za posjetu ili boravišnu dozvolu u Norveškoj

Od 1. augusta 2019. godine, Norveška ambasada u Sarajevu više neće primati zahtjeve za Schengen vizu za posjetu ili boravišnu dozvolu u Norveškoj od osoba koje su državljani BiH. Umjesto toga, ovi zahtjevi će se obrađivati u Norveškoj ambasadi u Ankari, Turska, koja postaje regionalni centar za pitanja imigracija.

Evo šta morate znati kada podnosite zahtjev za vizu za posjetu ili boravišnu dozvolu u Norveškoj nakon 1. augusta 2019. godine:

 

  • Gdje podnijeti zahtjev?

Sve osobe koje podnose zahtjev moraju doći i lično predati zahtjev u jednom od VFS Globalnih centara za podnošenje zahtjeva za vizu na Kosovu, u Srbiji ili Turskoj koji sarađuju sa Ambasadom u Ankari:

 

  • Uvođenje naknade za uslugu i transport

Kao i prije, naknada za podnošenje zahtjeva za vizu plaća se elektronski kada registrujete zahtjev na Portalu za podnošenje zahtjeva (Application Portal). Ono što je novo je da zahtjevi koji se podnose putem VFS globalnih centara na Kosovu ili u Srbiji podliježu plaćanju naknade za uslugu i naknade za transport koje naplaćuje VFS za pokrivanje troškova transporta dokumenata koji se podnose uz zahtjev od centra za podnošenje zahtjeva za vize do Ankare. Naknada se plaća u VFS Globalnom centru na dan podnošenja zahtjeva.  

Za više informacija o naknadama, uključujući i politiku povrata novca, molimo pogledajte:

VFS Centar za podnošenje zahtjeva za vizu u Norveškoj, Priština

Cjenovnik naknada

 

  • Zahtjevi koji su trenutno u obradi

Zahtjeve za Schengen vizu  podnesene prije 1. augusta 2019. godine obradit će i završiti Ambasada u Sarajevu.

Ako ste podnijeli zahtjev za boravišnu dozvolu prije 1. augusta 2019. godine, obavijest o odluci dobićete ili iz VFS Centra ili iz Ambasade u Ankari. Ako ste nekome dali punomoć da vas zastupa u vašem slučaju, obavijest će biti poslana na osobu koju ste ovlastili.

 

Putujete u drugu Schengen zemlju?

Daje se na znanje da Norveška prestaje zastupati Dansku, Švedsku i Island u procesu rješavanja zahtjeva za vizu iz Zagreba. Ako putujete u jednu od ovih zemalja, trebate se obratiti odgovarajućoj konzularnoj misiji radi više informacija.