Ambassaden i Sarajevo søker praktikanter

Interns

Er du interessert i å lære mer om utenrikstjenesten og få innsikt i en spennende og kompleks region? En praktikantplass i Sarajevo vil gi et unikt innblikk i komplekse problemstillinger som europeisk integrasjon, NATO-spørsmål og utviklingspolitikk.

Den norske ambassaden i Sarajevo er en mellomstor ambassade med et veldig godt arbeidsmiljø. Arbeidsoppgavene er varierte, og det er gode muligheter for å delta på politiske møter og arrangementer. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten utføre oppgaver tilknyttet politisk og økonomisk rapportering. Praktikanten vil også være ansvarlig for ambassadens sosiale medier. Praktikanten vil å få bred innsikt i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

I vurderingen av søkerne blir det lagt vekt på relevant studiefaglig bakgrunn, internasjonal erfaring samt svært god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk. Søkere må være samfunnsengasjerte og ha interesse for regionen. Kompetanse i lokale språk er en fordel, men ikke et krav for oppholdet. Det forutsettes kompetanse i bruk av IKT- og web-verktøy.

Formelle krav
Praktikanten må være i et studieløp (høyere utdanning) og ikke ha vært praktikant i utenrikstjenesten tidligere. Søkere må være norske statsborgere og kunne dokumentere medlemskap i den norske folketrygden.

Praktiske forhold
Praktikantplassen er ikke lønnet. Det vil imidlertid bli gitt et stipend på ca. NOK  8 500 i måneden. Praktikanten er selv ansvarlig for reiseutgifter til og fra Sarajevo og for innkvartering.

Søknadsfrist er 19.03.2019. Oppholdets varighet er ca. seks måneder, med tiltredelse i august. Søknad, CV, referanser, karakterutskrifter og eventuelle attester sendes i en fil til emb.sarajevo@mfa.no og merkes "søknad praktikant høst 2019".

Spørsmål kan rettes til nåværende praktikanter:

Marit Moen Fjeld:
Marit.Moen.Fjeld@mfa.no
Tlf.: +387 62 237 724

Jon Runar Jensen Larsen:
Jon.Runar.Jensen.Larsen@mfa.no
Tlf.: +387 60 348 2677

 

Les mer på www.norway.no