Ambassaden i Sarajevo søker praktikant

Er du interessert i å lære mer om utenrikstjenesten og få innsikt i en spennende og kompleks region? En praktikantplass i Sarajevo vil gi et unikt innblikk i komplekse problemstillinger som EU-integrasjon, NATO-spørsmål og utviklingspolitikk. Våren 2019 blir det ekstra spennende å følge den politiske situasjonen i etterkant av presidents- og parlamentsvalget 2018.

Den norske ambassaden i Sarajevo er en mellomstor ambassade med et veldig godt arbeidsmiljø. Arbeidsoppgavene er mange og varierte. Det er gode muligheter for å delta på politiske møter, og under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten utføre oppgaver tilknyttet politisk og økonomisk rapportering. Praktikanten vil også være ansvarlig for ambassadens kommunikasjon i sosiale medier. Arbeidet gir bred innsikt i ambassadens virksomhet, samt utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

I vurderingen av søkerne blir det lagt vekt på relevant studiefaglig bakgrunn, internasjonal erfaring samt svært god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk. Søkere må være samfunnsengasjerte og ha interesse for regionen. Kompetanse i lokale språk er en fordel, men ikke et krav. Det forutsettes kompetanse i bruk av IKT- og web-verktøy.

Formelle krav
Praktikanten må være i et studieløp (høyere utdanning) og ikke ha vært praktikant i utenrikstjenesten tidligere. Søkere må være norske statsborgere og kunne dokumentere medlemskap i den norske folketrygden.

Praktiske forhold
Praktikantplassen er ikke lønnet. Det vil imidlertid bli gitt et stipend på ca. NOK  8 250 i måneden. Praktikanten er selv ansvarlig for reiseutgifter til og fra Sarajevo og for innkvartering.

Søknadsfrist er 14.10.2018. Oppholdets varighet er ca. seks måneder, med tiltredelse i januar. Søknad, CV, referanser, karakterutskrifter og eventuelle attester sendes i én fil til emb.sarajevo@mfa.no og merkes "søknad praktikant vår 2019". Intervjuer holdes i overgangen oktober/november.

Spørsmål kan rettes til nåværende praktikanter:

Lara Rashid:

Lara.Rashid@mfa.no

Tlf.: +387 33 254 005

Bjørn Sondre Saltvik:

Bjorn.Sondre.Saltvik@mfa.no

Tlf.: +387 33 254 016