Politikk

Politisk system: BiH er et parlamentarisk demokrati. Etablert 6. april 1992 som selvstendig republikk, i forbindelse med oppløsningen av tidligere Jugoslavia. Etter krigen 1992-1995 er BiH politisk system regulert i Dayton-avtalen. BiH er inndelt i to entiteter; Føderasjonen BiH (FBiH) med flertall muslimske bosnjaker og katolske BiH kroater, Republika Srpska (RS) med et flertall av ortodokse BiH serbere, og det etnisk-religiøst blandete Brcko-distriktet. Disse tre enhetene har stor grad av indre selvstyre. FBiH er i tillegg inndelt i ti kantoner, som hver har sin folkevalgte forsamling/parlament og regjering.

Statsoverhode: Presidentskap med roterende formannskap.

  • BiH serbisk president: Milorad Dodik (tiltredelesdato november 2018)
  • Bosnjakisk president: Sefik Dzaferovic  (tiltredelesdato november 2018).
  • BiH kroatisk president: Zeljko Komsic (tiltredelesdato november 2018).

Presidentskapet består av én representant fra hver av de tre store etniske gruppene i Bosnia og Hercegovina. Den bosnjakiske og BiH kroatiske representanten velges i FBiH, og den BiH serbiske representanten i RS. Presidentskapet velges for fire år av gangen, og formannskapet roterer mellom de tre medlemmene hver åttende måned. Presidentskapet utnevner regjeringen.

Regjeringssjef/ Leder for ministerrådet: Denis Zvizdic (SDA) (utnevnt 11.februar 2015). En ny regjering ble utnevnt av BiH parlamentet 31.mars 2015.

Utenriksminister: Igor Crnadak (PDP) (tiltredelesdato 31.mars 2015)

President i Føderasjonen BiH: Marinko Cavara (HDZ BiH) (tiltredelsesdato 31.mars 2015)

President i Republika Srpska:  Zeljka Cvijanovic (SNSD).

Siste nasjonale valg: 12. oktober 2018

Neste nasjonale valg: 2022

Innenrikspolitikk
Pågående reformprosesser har som mål å gjøre BiH til en stabil og bærekraftig stat som kan integreres i euro-atlantiske strukturer. Mange av landets problemer med svak økonomisk utvikling og en treg reformprosess, skyldes en komplisert og tungrodd administrativ struktur. Strukturen med fire (fem) offentlige forvaltningsnivåer (kommune- (by)-kanton-entitet-stat), hvorav tre har lovgivende myndighet, ble etablert gjennom Dayton-avtalen i 1995. Avtalen lyktes med å stoppe krigen, men har vist seg mindre egnet til å bygge freden.

Utenrikspolitikk
Det er bred politisk enighet i Bosnia og Hercegovina (BiH) om å arbeide for en nærmere tilknytning til EU. Søknad om EU-medlemskap ble sendt i februar 2016 og godkjent i september. BiH mottok EU-kommisjonens spørreskjema 9. desember 2016 og besvarte siste del av oppfølgingsspørsmålene februar 2019. BiH håper å oppnå kandidatstatus innen utgangen av 2019.

EU er tungt involvert i BiH gjennom en stor bilateral representasjon, en politimisjon (EUPM) og en sikkerhetsbevarende styrke, EUFOR, som består av ca. 600 militært personell.  

BiH ble medlem av NATO-programmet Partnership for Peace (PfP) i 2006. NATO inviterte Bosnia og Hercegovina til å delta i Membership Action Plan (MAP) i april 2010, og inviterte til aktivering av MAP desember 2018. MAP er et program for hjelp og praktisk støtte for land som ønsker å bli NATO-medlem.