Økonomi

Valuta: Konvertibel mark KM/BAM

100 NOK = ca. 17,5 BAM  (per juli 2023)

BNP: € 24 milliarder (2022)

BNP vekstrate: 3,8 % (2022)

BNP per innbygger: € 6 968 (2022)

Den økonomiske situasjonen i BiH er i bedring, etter flere år med svak vekst. Arbeidsledigheten er fortsatt høy, 17,4 % i 2022, og betydelig høyere blant unge.

Omstrukturering av offentlig sektor, privatisering og bedre forretningsklima står på BiHs Reformagenda for EU-integrasjon, med hovedvekt på tiltak for å fremme sysselsettning og økonomisk vekst. En frihandelsavtale mellom EFTA-landene og BiH trådte i kraft 1. januar 2015. Avtalen betyr at alle industriprodukter fra BiH har tollfri tilgang til Norge og EFTA-markedet.