Økonomi

Valuta: Konvertibel mark KM/BAM

100NOK = 22,05BAM  (Oanda Currency Converter 02.03.17.)

BNP: € 14,7 milliarder (2015).

BNP vekstrate: 3 % (2015).

BNP per innbygger: € 3 903 (2015).

Den økonomiske situasjonen i BiH er i bedring, etter flere år med svak vekst. Arbeidsledigheten er fortsatt høy, 26%, og over 60% blant unge.

Omstrukturering av offentlig sektor, privatisering og bedre forretningsklima står på BiHs Reformagenda for EU-integrasjon, med hovedvekt på tiltak for å fremme sysselsettning og økonomisk vekst. En frihandelsavtale mellom EFTA-landene og BiH trådte i kraft 1. januar 2015. Avtalen betyr at alle industriprodukter fra BiH har tilgang til EFTA-markedet uten importavgifter, og vice versa.