Bilaterale forbindelser

Diplomatiske forbindelser opprettet: 1992

Det bilaterale forholdet mellom Norge og Bosnia-Hercegovina (BiH) er godt. BiH har fra norsk side vært et av landene på Balkan som har mottatt mest bistand de siste tiårene (over 3 mrd. kroner siden 1994).

Stortinget har over flere år hatt et samarbeid med statsparlamentet i BiH, med gjensidige besøk. Knyttet til denne parlamentarikerdialogen har oppgradering av støttefunksjoner og fasiliteter i det bosniske parlamentet blitt støttet.

Gjenoppbyggingen av plenumssalen som ble åpnet av Stortingspresident Kosmo 30. september 2005, er det største enkelttiltaket i dette samarbeidet. Norge inkluderte i 2001 BiH på listen over stater som kommer inn under GSP-ordningen (General System of Preferences) for handel. Norges samhandel med BiH er beskjeden, men stigende.

 

Siste års besøk fra Norge til BiH

Statssekretær Hannah Atic (Nærings- og fiskeridepartementet), september 2019

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, juni 2019

Utenriksminister Børge Brende, februar 2017

Utenriksminister Børge Brende, juli 2015

Statssekretær Øystein Bø, april 2015

Statssekretær Roger Ingebrigtsen, november 2010

Stortingspresident Thorbjørn Jagland, mai 2009 

 

Siste års besøk fra BiH til Norge

Utenriksminister Igor Crnadak, juni 2017

Statssekretær Sead Jusic (Forsvarsdepartementet), november 2016

Formann for BiH Ministerrådet Denis Zvizdic, juni 2015

Utenriksminister Sven Alkalaj, mars 2009

Parlamentspresidentene i BiH: Nikola Spiric, Martin Raguz og Hasan Muratovic, januar 2004

 

Samhandel

Norsk import fra BiH :  NOK 394 millioner (2022)

Norsk eksport til BiH:  NOK 111 millioner (2022)

(SSB Statistikkbanken)