Bilaterale forbindelser

Diplomatiske forbindelser opprettet: 1992. 

Det bilaterale forholdet mellom Norge og Bosnia og Hercegovina (BiH) er godt. BiH har fra norsk side vært et av de land på Balkan som har mottatt mest bistand de siste tiårene (over 3 mrd. norske kroner siden 1994).

Stortinget har over flere år hatt et samarbeid med statsparlamentet i BiH, med gjensidige besøk. Knyttet til denne parlamentarikerdialogen har oppgradering av støttefunksjoner og fasiliteter i det bosniske parlamentet blitt støttet.

Gjenoppbyggingen av plenumssalen som ble åpnet av Stortingspresident Kosmo 30. september 2005, er det største enkelttiltaket i dette samarbeidet. Norge inkluderte i 2001 BiH på listen over stater som kommer inn under GSP-ordningen (General System of Preferences) for handel. Norges samhandel med BiH er beskjeden, men stigende.

Siste års besøk fra Norge:

Utenriksminister Børge Brende, Februar 2017

Utenriksminister Børge Brende, Juli 2015

Statssekretær Øystein Bø, April 2015

Statssekretær Roger Ingebrigtsen, november 2010

Stortingspresident Thorbjørn Jagland, mai 2009 

Statssekretær Elisabeth Walaas, mars 2009

Statssekretær Elisabeth Walaas, januar 2008

 

Siste års besøk til Norge:

Formann for BiH Ministerrådet Denis Zvizdic, juni 2015

Utenriksminister Sven Alkalaj, mars 2009

Parlamentspresidentene i BiH: Nikola Spiric, Martin Raguz og Hasan Muratovic, januar 2004

 

Samhandel:

Eksport til Norge:  NOK 143.5 mill. (2015)

Import fra Norge:  NOK 13.6 mill.  (2015)

(SSB Statistikkbanken)