View of Sarajevo - Photo:Ms Siri Andersen / Norwegian Embassy
Ms Siri Andersen / Norwegian Embassy

Praktikantopphold ved ambassaden i Sarajevo

Er du interessert i å lære mer om utenrikstjenesten og få innsikt i en spennende og kompleks region? Den norske ambassaden i Sarajevo søker en studentpraktikant for høsten 2022. Søknadsfrist er 3. april 2022, med tiltredelse 1. september.

Som praktikant i Sarajevo, får man et unikt innblikk i problemstillinger som europeisk integrasjon, NATO-spørsmål, fred og forsoning, utviklingspolitikk, og et annerledes og spennende politisk klima.

Den norske ambassaden i Sarajevo er en mellomstor ambassade med et godt arbeidsmiljø. Her får man ta del i livet på en ambassade, en smakebit på arbeidslivet og gode muligheter for personlig utvikling. Under veiledning av ambassadens utsendte personell vil praktikanten få bred opplæring i utenrikstjenestens funksjon og arbeidsområder. Arbeidshverdagen består av politisk og økonomisk rapportering, bistå i oppfølging av prosjektporteføljen, samt bidra til ambassadens kommunikasjonsarbeid. Praktikanten vil i tillegg få mulighet til å delta på politiske møter, konferanser, seminarer og tjenestereiser med utsendte.

Kvalifikasjoner
Praktikanten må være i et studieløp (høyere utdanning) og kan ikke tidligere ha vært praktikant i utenrikstjenesten. Søkere må være norske statsborgere og kunne dokumentere medlemskap i den norske folketrygden.

I vurderingen av søkerne blir det lagt vekt på relevant studiefaglig bakgrunn, samt svært god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk.

Kunnskap i lokale språk er en fordel, men ingen forutsetning. Dybdekunnskap og interesse relatert til regionen (Vest-Balkan), EU/NATO-integrasjonsprosesser, fred og forsoning, og samfunnsøkonomiske forhold i regionen vil også bli vektlagt.

Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ og gode samarbeidsevner er svært viktig.

Det forutsettes også kompetanse i bruk av IKT- og web-verktøy.

Praktiske forhold
Praktikantplassen er ikke lønnet. Det utbetales imidlertid et stipend på NOK 11250 i måneden. Praktikanten er selv ansvarlig for reiseutgifter til og fra Sarajevo og for innkvartering.

For øvrig vises det til UDs retningslinjer for ordningen med studentpraktikanter i utenrikstjenesten

Søknadsfrist: 03.04.2022. Oppholdets varighet er ca. fire måneder, med tiltredelse 1. september. Søknad, CV, referanser, karakterutskrifter og eventuelle attester sendes i en fil til emb.sarajevo@mfa.no  og merkes "Søknad praktikant høst 2022".