Praktikantopphold ved ambassaden i Sarajevo

Er du interessert i å lære mer om utenrikstjenesten og få innsikt i en spennende og kompleks region? Den norske ambassaden i Sarajevo søker to studentpraktikanter for våren 2020. Søknadsfrist er 29. september 2019, med tiltredelse i januar.

Som praktikant i Sarajevo får man et unikt innblikk i problemstillinger som europeisk integrasjon, NATO-spørsmål, utviklingspolitikk, og et annerledes og spennende politisk klima.

Den norske ambassaden i Sarajevo er en mellomstor ambassade med et godt arbeidsmiljø. Her får man ta del i livet på en ambassade, en smakebit på arbeidslivet og gode muligheter for personlig utvikling. Under veiledning av ambassadens utsendte personell vil praktikanten få en bred opplæring i utenrikstjenestens funksjon og arbeidsområder. Arbeidshverdagen består av politisk og økonomisk rapportering, og kommunikasjon på ambassadens medieprofiler. Praktikanten vil i tillegg få mulighet til å delta på politiske møter, konferanser, seminarer og tjenestereiser med utsendte.

Kvalifikasjoner
Praktikanten må være i et studieløp (høyere utdanning) og kan ikke tidligere ha vært praktikant i utenrikstjenesten. Søkere må være norske statsborgere og kunne dokumentere medlemskap i den norske folketrygden.

I vurderingen av søkerne blir det lagt vekt på utenlandserfaring, relevant studiefaglig bakgrunn, samt svært god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk. Det forutsettes også kompetanse i bruk av IKT- og web-verktøy.

Kunnskap i lokale språk er en fordel, men ingen forutsetning. Dybdekunnskap og interesse relatert til Vest-Balkan, EU/NATO-integreringsprosesser, og samfunnsøkonomiske forhold i regionen vil også bli vektlagt.

Praktiske forhold
Praktikantplassen er ikke lønnet. Det utbetales imidlertid et stipend på NOK 9625 i måneden. Praktikanten er selv ansvarlig for reiseutgifter til og fra Sarajevo og for innkvartering.

Søknadsfrist: 29.09.2019. Oppholdets varighet er ca. seks måneder, med tiltredelse i januar. Søknad, CV, referanser, karakterutskrifter og eventuelle attester sendes i en fil til [email protected] og merkes "Søknad praktikant vår 2020".

Eventuelle spørsmål kan rettes til nåværende praktikanter: Sara Pezelj ([email protected]) eller Stig Øvrebø ([email protected])