Ambassaden i Sarajevo søker praktikant

Er du interessert i å lære mer om utenrikstjenesten og få innsikt i en spennende og kompleks region? En praktikantplass i Sarajevo vil gi et unikt innblikk i komplekse problemstillinger som europeisk integrasjon, NATO-spørsmål og utviklingspolitikk. I valgåret 2018 blir det ekstra spennende å følge den politiske utviklingen i landet.

Den norske ambassaden i Sarajevo er en mellomstor ambassade med et veldig godt arbeidsmiljø. Arbeidsoppgavene er varierte, og det er gode muligheter for å delta på politiske møter. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten utføre oppgaver tilknyttet politisk og økonomisk rapportering. Praktikanten vil også være ansvarlig for ambassadens sosiale medier. Praktikanten vil å få bred innsikt i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

I vurderingen av søkerne blir det lagt vekt på relevant studiefaglig bakgrunn, samt svært god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk. Søkere må være samfunnsengasjerte og ha interesse for regionen. Kompetanse i lokale språk er en fordel, men ikke et krav for oppholdet. Det forutsettes kompetanse i bruk av IKT- og web-verktøy.

Formelle krav
Praktikanten må være i et studieløp (høyere utdanning) og ikke ha vært praktikant i utenrikstjenesten tidligere. Søkere må være norske statsborgere og kunne dokumentere medlemskap i den norske folketrygden.

Praktiske forhold
Praktikantplassen er ikke lønnet. Det vil imidlertid bli gitt et stipend på ca. NOK  8 125 i måneden. Praktikanten er selv ansvarlig for reiseutgifter til og fra Sarajevo og for innkvartering.

Søknadsfrist er 4.10.2017. Oppholdets varighet er ca. seks måneder, med tiltredelse i januar. Søknad, CV, referanser, karakterutskrifter og eventuelle attester sendes i en fil til emb.sarajevo@mfa.no og merkes "søknad praktikant vår 2018".

Spørsmål kan rettes til nåværende praktikanter:

Ingrid Høegh:
ingrid.agren.hoegh@mfa.no
Tlf.: +387 60 300 5375

Olav Strømmen:
olav.strommen@mfa.no
Tlf.: +387 62 466 704