| Sarajevo

Ambassaden i Sarajevo søker praktikant

width_650.height_300.mode_FillAreaWithCrop.pos_Default.color_White (4).JPG
Photo: The Norwegian Embassy

Den norske ambassaden i Sarajevo søker studentpraktikant høsten 2017. Praktikantoppholdet varer seks måneder, med tiltredelse i begynnelsen av juli.

Den norske ambassaden i Sarajevo er en mellomstor ambassade, og arbeidsoppgavene er varierte. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten utføre oppgaver tilknyttet politisk og økonomisk rapporterting, informasjonsarbeid, møtereferater med mer. Praktikanten vil være ansvarlig for den daglige driften av ambassadens nettside og Facebook-side. Praktikanten vil få bred innsikt i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

I vurderingen av søkerne blir det lagt vekt på relevant studiefaglig bakgrunn, samt svært god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk. Søkere må være samfunnsengasjerte og ha interesse for regionen. Kompetanse i lokale språk er en fordel, men ikke et krav for oppholdet. Det forutsettes kompetanse i bruk av IKT- og webverktøy.

Formelle krav
Praktikanten må være i et studieløp (høyere utdanning) og ikke ha vært praktikant i utenrikstjenesten tidligere. Søkere må være norske statsborgere og kunne dokumentere medlemskap i den norske folketrygden.

Praktiske forhold
Praktikantplassen er ikke lønnet. Det vil imidlertid bli gitt stipend på ca. NOK 6500 kr i måneden. Praktikanten er selv ansvarlig for reiseutgifter til og fra Sarajevo og for innkvartering.

Søknadsfrist er 19.03.2017. Oppholdets varighet er ca. seks måneder. Søknad, CV, referanser, karakterutskrifter og eventuelle attester sendes til emb.sarajevo@mfa.no og merkes "søknad praktikant høst 2017". Aktuelle kandidater vil måtte levere en kort skriftlig oppgave i etterkant av intervjuet.

Spørsmål rettes til nåværende praktikanter:

Monika Swigon
monika.swigon@mfa.no

Harald Aksnes Karmhus
harald.aksnes.karmhus@mfa.no

Eller til nestleder Anne Havnør:
anne.i.m.havnor@mfa.no