Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

På vei til Norge fra Nederland?

Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap. Nordmenn på vei hjem kan fortsatt reise hjem fra/via Nederland til Norge.

https://www.norway.no/en/netherlands/for-nordmenn/pa-vei-til-norge-fravia-nederland-informasjon-for-norske-borgere/?fbclid=IwAR1T8ysoKfvnCYTwXBAzs8ajUwcbEq7qjbefCxsf07O9kSN53QrX1mniX_Y