Forsinkelser og begrensninger i passproduksjonen

Thales, leverandøren av norske pass, melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet.  Mer info følger i artikkel.

Forsinkelser og begrensninger i passproduksjonen

Thales, leverandøren av norske pass, melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Råvaremangelen skyldes pandemien og krigen i Europa. Situasjonen rammer Norge og flere andre europeiske land. Det er derfor lengre leveringstid enn vanlig og ambassaden er pålagt å innføre begrensninger i antall søknader om pass fram til sommeren:

  • Har du eller barnet ditt allerede et gyldig pass fra et annet land?

Vi oppfordrer deg til å vente med å søke om norsk pass til høsten.

  • Har du et norsk pass som går ut i løpet av høsten 2022?

Vi oppfordrer deg til å vente med å søke om norsk pass til ca.2 måneder før utløpsdatoen.

  • Jeg må ha norsk pass raskt, hvor lang tid tar det før jeg får passet?

Det er en del usikkerhet knyttet til dette. I tillegg til produksjonstiden kommer postgang. Men per 22.april mottar vi på ambassaden de fleste passene bestilt innen 3 – 4 uker fra søknadstidspunktet. Dette kan endre seg utover sommeren.