Forsinkelser i passproduksjonen - strengere kriterier for nødpass

Pr.30.mai er det 7-8 ukers leveringstid på ordinære pass, og det er innført strengere kriterier for utstedelser av nødpass.  Mer info følger i artikkel.

Forsinkelser i passproduksjonen - strengere kriterier for nødpass

Leverandøren av norske pass, Thales, melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Råvaremangelen skyldes pandemien og krigen i Europa. Situasjonen rammer Norge og flere andre europeiske land. Det er derfor lengre leveringstid enn vanlig, og ambassaden er pålagt å innføre begrensninger i antall søknader om pass fram til sommeren, samt stramme inn utstedelser av nødpass:

  • Har du eller barnet ditt allerede et gyldig pass fra et annet land?

Vi oppfordrer deg til å vente med å søke om norsk pass til høsten.

  • Har du et norsk pass som går ut i løpet av høsten 2022?

Vi oppfordrer deg til å vente med å søke om norsk pass til ca.2 måneder før utløpsdatoen.

  • Jeg må ha norsk pass raskt, hvor lang tid tar det før jeg får passet?

Det er en del usikkerhet knyttet til dette. I tillegg til produksjonstiden kommer postgang. Per 30.mai mottar vi på ambassaden de fleste passene bestilt innen 7-8 uker fra søknadstidspunktet. Dette kan endre seg utover sommeren.

  • Innstramninger i reglene for nødpass

Fra 30.mai er det strengere kriterier for å få nødpass. Du må være i en nødsituasjon eller ha særlige grunner for at nødpass kan innvilges, og det må dokumenteres. Det er ikke lenger mulig å søke om nødpass kun for fritidsreiser. Vi oppfordrer alle om å vente med å bestille reiser utenlands til de er sikret reisedokumenter. Ambassaden må følge samme regelverk som politiet i Norge. Les mer om kriteriene på politiets nettsider: Situasjonen om pass og ID-kort – Politiet.no