Brussel 16.10

Som følge av gårsdagens skyting i Brussel oppfordrer vi norske borgere i Brussel til å være ekstra vaktsomme. Følg med på lokale myndigheters råd på @CrisiscenterBE og last ned UDs app Reiseklar.

https://crisiscentrum.be

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/reiseklar/bli-reiseklar-med-uds-app/id2877128/