Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Personer som ser utover vannet

Personnummer

Alle må ha et norsk personnummer før man kan søke pass. For barn født i utlandet er det kun passmyndigheten som kan søke om dette.

For barn under 12 år skal søknad om fødselsnummer og pass innleveres samtidig. Vær oppmerksom på at det tar opp til 8 uker å få tildelt fødselsnummer.