Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Informasjon om reiser

Informasjon om reiser og koronavirus - spørsmål og svar

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang fra 14. mars til og med 14. april. Her finner du svar på aktuelle spørsmål om reiser og koronavirus.

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/?fbclid=IwAR1Oi1wZMSsGmau9nYkfAcmkJ2e8ksyB9FM_2ZQgSX3cOlBtFX1s39IsbYA