Dhaka  - Photo:Ambassador E. Rikter-Svendsen
Ambassador E. Rikter-Svendsen

Praktikantplass ved ambassaden i Dhaka våren 2022

Ambassaden i Dhaka tilbyr praktikantplass for en norsk universitets- eller høyskolestudent. Vi tar nå imot søknader for våren 2022. Søknadsfrist 31. oktober.

Ambassaden i Dhaka fremmer norske politiske og økonomiske interesser i Bangladesh gjennom rapportering, forvaltning av utviklingsprosjekter samt bistand til norske borgere og norske selskaper. I 2022 feires 50-årsjubileet for diplomatiske forbindelser mellom Norge og Bangladesh.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om- og interesse for arbeidet ved en utenriksstasjon. Som praktikant må du være forberedt på varierte arbeidsoppgaver av både praktisk og teoretisk art.  Du vil delta i ambassadens daglige virke under veiledning av ambassadens faste personale og utføre løpende og varierte arbeidsoppgaver.

Dhaka er en stor og myldrende hovedstad i et tettbefolket men fascinerende utviklingsland, med et varmt og fuktig klima og mange utfordringer. En viss robusthet kan derfor komme godt med. Ambassaden har gode og moderne lokaler, samlokalisert med den svenske og den danske ambassaden.

I vurderingen av søkerne legger vi vekt på faglig relevant bakgrunn, selvstendighet, gode samarbeidsevner, samt god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk. Aktuelle søkere vil bli innkalt til Teams-intervju.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet

  • Søkere må være norske statsborgere og medlem av norsk folketrygd.
  • Ordningen gjelder studenter som er tilknyttet et godkjent lærested i Norge eller i utlandet godkjent av Lånekassen. Studenter som har fullført bachelorgrad og som for tiden ikke er registrert på et studieprogram kan likevel bli vurdert dersom de har til hensikt å fortsette studiene med en mastergrad etter et eventuelt praktikantopphold.
  • Praktikantordningen er ulønnet, men det tilstås et stipend på NOK 12.750,- pr. måned – til delvis dekning av bo- og levekostnader. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Dhaka, og bolig i forbindelse med oppholdet. Stipendet kan kombineres med lån fra Lånekassen.
  • Visum behøves. Søknad om visum må foreligge i god tid før tiltredelse.
  • Personer som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere vil ikke bli vurdert. Praktikanter som tidligere har fått tilbud om praktikantopphold kansellert, eller som har måttet avbryte praktikantoppholdet som følge av covid-19, vil være søknadsberettiget på nytt.
  • Søkere bør fortrinnsvis være fullvaksinert mot Covid-19.
  • Praktikantoppholdets varighet er fra januar til juni 2022.

Før du søker, ber vi deg lese om studentpraktikantordningen på Utenriksdepartementets nettsider.

Det bes opplyst dersom du også søker praktikantplass ved andre utenriksstasjoner.

Det gjøres oppmerksom på at utviklingen under den pågående pandemien, herunder smitteutvikling og reiserestriksjoner, kan medføre at ambassaden blir nødt til å forskyve tiltredelsestidspunkt eller avlyse oppholdet. Eventuelt påløpte utgifter i forkant av tiltredelse vil ikke bli dekket i slike situasjoner.

 

Slik søker du: 
Søknad sendes til emb.dhaka@mfa.no med emne «Praktikant våren 2022 [ditt fulle navn]» og vedlagt CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle anbefalingsbrev og annen relevant informasjon. Vi ber om at søknad og alle vedlegg sendes som en samlet PDF-fil. Spørsmål om praktikantoppholdet kan rettes til samme adresse.

Vi gleder oss til å høre fra deg!