Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Pass

For norske statsborgere over 18 år:

  • søker må personlig møte opp ved ambassaden til forhåndsreservert tid.
  • søker må ha med det gamle passet, eller eventuelt politianmeldelsen om at det gamle passet er stjålet eller mistet.
  • søker må avgi biometri i form av foto, fingeravtrykk og signatur. Ambassaden har eget utstyr for dette.
  • Søknadsavgiften på BDT 6500 må betales kontant.

For norske statsborgere under 18 år:

  • søker må personlig møte opp ved ambassaden til forhåndsreservert tid.
  • begge foreldrene må følge barnet, om en av foreldrene ikke har anledning kan vedkommende skrive en fullmakt. Begge foreldrenes pass må medbringes.
  • søker må ha med gammelt pass. Om passet er stjålet eller mistet må politianmeldelse medbringes.
  • om barnet søker sitt første norske pass må original fødselsattest (attestert av utenriksdepartementet) tas med.
  • For barn under 3 år skal det tas med eget passbildet. Kvalitetskravene til passbildet finner du her.
  • Søknadsavgiften på BDT 6500 (over 16 år) og BDT 4000 (under 16 år) må betales kontant.

Alle norske borgere må ha registrert personnummer i folkeregisteret før søknad om pass kan innleveres ved utenriksstasjonen.

Nødpass - Tap av pass

Tap eller tyveri av pass skal uten unødig opphold meldes til lokalt politi på stedet.

Med politirapporten og 2 passbilder kan man deretter søke ambassaden om nytt pass. Vedkommende må kunne identifisere seg ved hjelp av et ID-kort/bankkort/førerkort/e.l. med fotografi og underskrift.

Prisen for nødpass er den samme som for ordinært pass.

For å avtale tid skriv til [email protected] eller ring ambassaden på telefon (+880 2) 55668570.

Ambassadens kontortider er søndag til torsdag fra 08:30 til 16:00.