Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Personnummer

Kontakt ambassaden for informasjon om søknad om personnummer.