Pass

For norske statsborgere over 18 år:

  • søker må personlig møte opp ved ambassaden til      forhåndsreservert tid.
  • søker må ha med det      gamle passet, eller eventuelt politianmeldelsen om at det gamle      passet er stjålet eller mistet.
  • søker må avgi biometri i form      av foto, fingeravtrykk og signatur. Ambassaden har eget utstyr for dette.
  • Søknadsavgiften på BDT 4200 må betales kontant.

For norske statsborgere under 18 år:

  • søker må personlig møte opp ved ambassaden til forhåndsreservert tid.
  • begge foreldrene må      følge barnet, om en av foreldrene ikke har anledning kan vedkommende      skrive en fullmakt. Begge foreldrenes pass må      medbringes.
  • søker må ha med gammelt      pass. Om passet er stjålet eller mistet må politianmeldelse medbringes.
  • om barnet søker sitt første      norske pass må original fødselsattest (attestert av utenriksdepartementet)      tas med.
  • For barn under      3 år skal det tas med eget passbildet. Kvalitetskravene til passbildet      finner du her.
  • Søknadsavgiften på BDT 4200 (over 16 år) og BDT 2500 (under 16 år) må betales kontant.

Alle norske borgere må ha registrert personnummer i folkeregisteret før søknad om pass kan innleveres ved utenriksstasjonen.

Nødpass - Tap av pass

Tap eller tyveri av pass skal uten unødig opphold meldes til lokalt politi på stedet.

Med politirapporten og 2 passbilder kan man deretter søke ambassaden om nytt pass. Vedkommende må kunne identifisere seg ved hjelp av et ID-kort/bankkort/førerkort/e.l. med fotografi og underskrift.

Har man ikke tid til å vente til nytt pass ankommer (produksjonstid/forsendelsestid er 2-3 uker), kan man få utstedt et nødpass med gyldighetstid til ankomst i Norge. Kan man dokumentere at man skal reise til tredjeland før ankomst til Norge, kan det utstedes et nødpass med gyldighet for den aktuelle reisetiden.

Prisen er den samme som for ordinært pass.

For å avtale tid skriv til emb.dhaka@mfa.no eller ring ambassaden på telefon (+880 2) 882 3065 /(+880 2) 882 3880.

Ambassadens kontortider er søndag til torsdag fra 08:30 til 16:00.