For nordmenn

Norges samhandel med Bahrain er begrenset. Eksporten til Bahrain i 2017 utgjorde 62 millioner og importen lå på 321 millioner. Det er begrenset tilstedeværelse av norsk næringsliv, selv om det antas å være potensiale for norsk leverandørindustri i olje- og gassektoren samt innenfor finans, maritim næring, akvakultur og sjømat. Det norske forsvaret har et nærvær i Bahrain gjennom å ha en sjøoffiser stasjonert på basen «Combined Maritime Forces» (CMF) i Manama. CMF holder til på den amerikanske marinebasen og er et flernasjonalt samarbeid som skal bidra til stabilitet og sikkerhet i sjøområdene rundt den arabiske halvøy, herunder å stanse pirater.

Det antas at omkring 40-50 nordmenn er bosatt i Bahrain. Mange av disse jobber innen skipsfart, finans og energisektoren. Erfaringsmessig er antall nordmenn høyere enn de som har registrert seg hos ambassaden.