For nordmenn

Norges samhandel med Bahrain er beskjeden. Eksporten til Bahrain var i 2015 på 59 millioner (2014: 200) og importen var på 179 millioner (2014: 116). Det er svært begrenset tilstedeværelse av norsk næringsliv. Det norske forsvaret fortsetter ordningen med å ha en sjøoffiser stasjonert på kontoret til «Combined Maritime Forces» (CMF) i Manama. CMF er et flernasjonalt samarbeid som skal bidra til stabilitet og sikkerhet i sjøområdene rundt den arabiske halvøy.

I henhold til ambassadens tall er det i dag 28 registrerte nordmenn i Bahrain. Erfaringsmessig er det reelle antallet noe høyere.