Pass

Norwegian Passport - Photo:Avinor

Nordmenn bosatt i Aserbajdsjan eller Georgia som ønsker å søke om nytt pass, må søke personlig ved ambassaden i Baku. Vennligst kontakt ambassaden for timeavtale. I nødsituasjoner er det mulig å komme utenfor åpningstiden forutsatt at det foreligger en forhåndsavtale.