Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Har noe gått galt?

En av utenriksstasjonenes oppgaver er å gi nordmenn råd og hjelp når det er behov for dette i utlandet.

Dersom en krisesituasjon oppstår kan Utenriksdepartementets operative senter kontaktes. Senteret er døgnåpent og er betjent av erfarne konsulærmedarbeidere, som også kan kontakte ambassadens personell ved behov.

UDs operative senter:

Telefon: +47 23 95 00 00

Email: [email protected]