For nordmenn

Reiseinformasjon for Aserbajdsjan

Lenke til Regjeringen.no

Reiseråd for Aserbajdsjan

Lenke til Regjeringen.no

Om ambassaden

Siden 1990-tallet har Aserbajdsjan og Norge utviklet et omfattende bilateralt samarbeid. Norge anerkjente Aserbajdsjan rett etter at republikken ble reetablert i 1991. Fullstendige diplomatiske relasjoner mellom de to landene ble etablert i juni 1992, og i juni 1998 åpnet Norge ambassade i Baku. I dag er ambassaden lokalisert i sentrum av Baku, i nærheten av Fonteneplassen. Den norske ambassaden i Baku har også ansvar for Norges diplomatiske forbindelser til Georgia.

Pass

Nordmenn bosatt i Aserbajdsjan eller Georgia som ønsker å søke om nytt pass, må søke personlig ved ambassaden i Baku. Vennligst kontakt ambassaden for timeavtale. I nødsituasjoner er det mulig å komme utenfor åpningstiden forutsatt at det foreligger en forhåndsavtale.

Har noe gått galt?

En av utenriksstasjonenes oppgaver er å gi nordmenn råd og hjelp når det er behov for dette i utlandet.

For norsk næringsliv

Informasjon for bedrifter som ønsker å etablere seg i det aserbajdsjanske markedet.

Globalskolen

Globalskolen er et undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og RLE for norske barn i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Søknadsfristen for høstsemesteret er 30. august.

Internasjonale skoler

Liste over internasjonale skoler for fastboende i Aserbajdsjan.

Praktikantplass ved ambassaden i Baku høsten 2018

Praktikantplassen er en unik mulighet for studenter til å bli kjent med utenrikstjenesten. Stillingen er nå besatt.