Parliament House at night

Praktikantopphold ved ambassaden i Canberra første halvår 2024

Ambassaden i Canberra lyser nå ut praktikantopphold fra januar til juli 2024. Søknadsfristen er 15. oktober 2023.

Et opphold som studentpraktikant ved den norske ambassaden i Canberra vil gi en unik mulighet til å få innblikk i en spennende region i endring. I tillegg til Australia dekker ambassaden New Zealand, Papua Ny-Guinea, Fiji, Cookøyene, Salomonøyene, Samoa, Tonga, Tuvalu, Nauru, Vanuatu og Kiribati.

 

Arbeidsoppgaver

Den overordnede målsettingen er å gi studentene innblikk i internasjonalt arbeid, og bidra til å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten. Studentpraktikanten skal utføre varierte oppgaver som skal gi innblikk i utenriksstasjonens daglige gjøremål.

Ambassaden i Canberra er en liten utenriksstasjon og du blir derfor et viktig medlem av staben. Aktuelle oppgaver vil kunne være å oppdatere og skrive saker til ambassadens hjemmeside, besvare henvendelser fra publikum (på norsk og engelsk), bidra til ambassadens kultur- og profileringsarbeid, tilrettelegge for besøk og arrangementer, og delta i ambassadens konsulære arbeid. Du vil også kunne gis mulighet til å skrive rapporter om politiske og økonomiske forhold.

 

Kvalifikasjoner 

Studentpraktikantordningen er åpen for studenter med norsk statsborgerskap som er under utdanning, fortrinnsvis med avsluttet bachelorgrad. Du må være medlem av folketrygden og kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Ambassaden i Canberra søker en praktikant med interesse for arbeidet i utenrikstjenesten, med gode samarbeidsevner, høy arbeidskapasitet og evne til å sette seg raskt inn i nye problemstillinger. Praktikanten må også ha meget god formidlingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Erfaring med sosiale medier er en fordel. Kjennskap til, eller erfaring fra, Indo-Stillehavsregionen vil også være en fordel, men er ikke en forutsetning.

Søkere må oppfylle de formelle kravene som gjelder for studentpraktikantordningen.

Det vil bli foretatt en totalvurdering hvor både utdannelse, arbeidspraksis, annen erfaring og personlige egenskaper vil bli tatt i betraktning. Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju på Microsoft Teams eller telefon.

 

Følgende betingelser gjelder for praktikantoppholdet i Canberra:

Praktikantoppholdet har en varighet på seks måneder; fra januar til juli 2024.

Det tilstås et stipend som i dag utgjør NOK 18 000 per måned. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med visum og reise til og fra Canberra, samt bolig i forbindelse med oppholdet.

Vi gjør obs på at australsk behandling av visum tar tid, og kan kreve en helsesjekk ved et av de godkjente klinikkene, som i Norge er Oslo Akutten. Det er praktikantens ansvar å søke om visum og bestille evt. time snarest etter tilbud om praktikantplass. Les mer om dette her.

Søknad for praktikantopphold for første halvår 2024 sendes innen søknadsfristen 15. oktober 2023. Du vil få svar på søknaden ca. to uker senere.

Søknad med CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle anbefalingsbrev og annen relevant informasjon sendes til ambassaden i én samlet PDF-fil, på e-post: praktikant.canberra@mfa.no. Merk søknaden "Praktikant Canberra første halvår 2024 – Navn". Søknad og CV skal skrives på norsk.

Spørsmål om praktikantoppholdet kan sendes til nåværende praktikant Synne (Synne.Holst.Hansen@mfa.no).